See PRO edition

 

COVID-19 // Ofso Open air Konstfestival 2021

Léif Frënn vun der Konst, vum Kiischpelt a vum Open air Konstfestival,

Mir hoffen et geet Eech alleguerte gutt - et gëtt an der aktueller Situatioun näischt méi Wichtiges ewéi d’Gesondheet. Leider musse mir den 30. Anniversaire vum Open air Konstfestival nach ee Joer no hanner verréckelen. Vu déi aktuell Situatioun, ass et eis net méiglech ee Festival an de Lellger Stroossen ze organiséieren.

Mir soen Eech Merci fir Äert Versteesdemech, an an der Hoffnung Eech nächst Joer um 30. Open air Konstfestival zu Lellgen begréissen ze däerfen.
Bei Froe sti mir Eech jidderzäit gären zur Dispositioun. Weider Informatiounen zum Virus an der aktueller Situatioun fannt Dir op der Websäit vun der Regierung - www.coronavirus.gouvernement.lu

Säit senger Grënnung am Joer 1991, huet den Organisatiounscomité all Joer op Nationalfeierdag, dem 23. Juni, déi grouss Freed op den „Open Air Konstfestival“ anzelueden.

Fir een Dag am Joer verwandelt dat klengt Dierfche Lellgen sech erëm an eng lieweg a faarwefrou Galerie ënner fräiem Himmel. Anzwëschen iwwer Grenze vun eisem Land eraus bekannt, zitt de Festival all Joer 5.000 Visiteuren un.

Ee prall gefëllte Programm, mat 100 Kënstler déi live op der Plaz hier Wierker entstoe loossen,  Stroossekënstler, Workshopen a Kanneratelieren, mécht de Konstfestival och dëst Joer zu engem Erliefnis fir Jonk an Al.

    

 Open air

Konstfestival 2021

cancelled !

 
      Gemeng Kiischpelt 

Lellgen ? 

 Wéi kommen ech op Lellgen?

Gidd méi gewuer iwwer dat klengt, iwwer d'Grenze vun eisem Land eraus bekannten Ardennerduerf.