See PRO edition

 

COVID-19 // Ofso Open air Konstfestival 2021

Léif Frënn vun der Konst, vum Kiischpelt a vum Open air Konstfestival,

Mir hoffen et geet Eech alleguerte gutt - et gëtt an der aktueller Situatioun näischt méi Wichtiges ewéi d’Gesondheet. Leider musse mir den 30. Anniversaire vum Open air Konstfestival nach ee Joer no hanner verréckelen. Vu déi aktuell Situatioun, ass et eis net méiglech ee Festival an de Lellger Stroossen ze organiséieren.

Mir soen Eech Merci fir Äert Versteesdemech, an an der Hoffnung Eech nächst Joer um 30. Open air Konstfestival zu Lellgen begréissen ze däerfen.
Bei Froe sti mir Eech jidderzäit gären zur Dispositioun. Weider Informatiounen zum Virus an der aktueller Situatioun fannt Dir op der Websäit vun der Regierung - www.coronavirus.gouvernement.lu

Editioun 2019

Plaz 1 - Marielle Groo - Tiercé: 282 Punkten

Plaz 3 - Claudine Maillet - Tiercé: 205 Punkten

Plaz 2 - Pascale Seyler - Tiercé: 206 Punkten

Editioun 2018

Laureaten - Deborah Georg, Claudine Maillet, Lucien Mare

Plaz 2 - Claudine Maillet - Tiercé: 197 Punkten

Plaz 1 - Deborah Georg - Tiercé: 210 Punkten

Plaz 3 - Lucien Mare - Tiercé: 123 Punkten

Editioun 2017

Laureaten - Carolyn Libar, Pascale Seyler, Marielle Grooy

Plaz 2 - Marielle Groo - Tiercé: 220 Punkten

Plaz 1 - Pascale Seyler - Tiercé: 298 Punkten

Plaz 3 - Carolyn Libar - Tiercé: 165 Punkten

Editioun 2016

Laureaten - Roland Groteclaes, Alexandre Forceille, Claudine Maillet

Plaz 2 - Roland Groteclaes - Tiercé: 281 Punkten

Plaz 1 - Claudine Maillet - Tiercé: 399 Punkten

Plaz 3 - Alexandre Forceille - Tiercé: 241 Punkten

Editioun 2015

Laureaten - Jules Spedener, Pascale Seyler

Plaz 2 - Pascale Seyler - Tiercé: 381 Punkten

Plaz 1 - Jules Spedener - Tiercé: 401 Punkten

Plaz 3 - Paul Simon - Tiercé: 277 Punkten

Editioun 2014

Laureaten - Jules Spedener, Pascale Seyler, Ben Suttor

Plaz 2 - Pascale Seyler - Tiercé: 435 Punkten

Plaz 1 - Jules Spedener - Tiercé: 1034 Punkten

Plaz 3 - Ben Suttor - Tiercé: 238 Punkten

Editioun 2013

Laureaten - Théa Peschon, Monique Becker, Pascale Seyler

Plaz 2 - Pascale Seyler - Tiercé: 185 Punkten

Plaz 1 - Monique Becker - Tiercé: 221 Punkten

Plaz 3 - Théa Peschon - Tiercé: 138 Punkten

Editioun 2012

Laureaten - Pascale Seyler, Ogwara Kingsley

Plaz 2 - Jules Spedener - Tiercé: 316 Punkten

Plaz 1 - Ogwara Kingsley - Tiercé: 461 Punkten

Plaz 3 - Pascale Seyler - Tiercé: 244 Punkten

Editioun 2011

Laureaten - Suttor Ben, Brack Maryse, Ogwara Kingsley

Plaz 2 - Maryse Brack - Tiercé: 341 Punkten

Plaz 1 - Ogwara Kingsley - Tiercé: 458 Punkten

Plaz 3 - Ben Suttor - Tiercé: 283 Punkten

Editioun 2010

Plaz 1 - Pascale Seyler - Tiercé: 655 Punkten

Plaz 2 - Maryse Brack - Tiercé: 341 Punkten

Plaz 3 - Christian Cantos - Tiercé: 299 Punkten

Editioun 2009

Plaz 1 - Isabelle Pirson - Tiercé: 379 Punkten

Plaz 2 - Ken Barthelmey - Tiercé: 377 Punkten

Plaz 3 - Claudine Maillet - Tiercé: 229 Punkten

Editioun 2008

Laureaten - Sylvie Collignon, Pascale Seyler, Jean-Benoît Dominicy

Plaz 2 - Teresa Majerus - Tiercé: 234 Punkten

Plaz 1 - Pascale Seyler - Tiercé: 409 Punkten

Plaz 3 - Isabelle Pirson - Tiercé: 204 Punkten

Editioun 2007

Laureaten - Sylvie Collignon, Pascale Seyler, Jean-Benoît Dominicy

Plaz 2 - Jean-Benoît Dominicy -  Tiercé: 181 Punkten

Plaz 1 - Pascale Seyler - Tiercé: 366 Punkten

Plaz 3 - Sylvie Collignon -  Tiercé: 155 Punkten

 Open air

Konstfestival 2021

cancelled !

 
      Gemeng Kiischpelt 

Lellgen ? 

 Wéi kommen ech op Lellgen?

Gidd méi gewuer iwwer dat klengt, iwwer d'Grenze vun eisem Land eraus bekannten Ardennerduerf.