See PRO edition

Open Air Konstfestival asbl

 KF Logo 2017

5, op der Gare
L-9776 Wëlwerwolz

Tel: (+352) 92 06 63
Tel/Fax Büro SIK: (+352) 26 91 01 44

E-mail: info@konstfestival.lu

Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat
LU85 0019 1155 3587 5000 - BCEELULL

BGL BNP Paribas
LU58 0030 0273 4626 0000 - BGLLLULLL

 

Kontakter

Präsidentin Antoinette Lutgen-Lentz
Vize-Präsident Armand Mayer
Caissier Laurent Hamen
Sekretär Daniel Boumans
Coordinateur artistique Tim Boumans
Coordinateur technique Corry De Rond

Agenda 2018

Vernissage
Freidig, 15. Juni

Expos
Sonndig, 17. Juni

Open Air Konstfestival
Samsdig, 23. Juni

Expos
Sonndig, 24. Juni

Oofschlossfeier
Sonndig, 1. Juli

Lellgen ? 

 Wéi kommen ech op Lellgen?

Gidd méi gewuer iwwer dat klengt, iwwer d'Grenze vun eisem Land eraus bekannten Ardennerduerf.

 
      Gemeng Kiischpelt