Prix de la Commune

De Präis vun der Gemeng.

Dëse Präis gëtt vergi vum Gemengerot vun der Gemeng Kiischpelt.

Editioun 2023

JMC

Editioun 2022

Jules Spedener

Editioun 2019

Alexandre Forceille

Editioun 2018

Ingo Schandeler

Editioun 2017

Thierry Fifi

Open air Konstfestival asbl
5, op der Gare
L-9776 Wëlwerwolz
info@konstfestival.lu

IWWER EIS
MATMAACHEN
FOLLOW US

© Open Air Konstfestival asbl | designed by Memory