Publikumspräis

D'Kiischpelter Lorblumm.

D'Laureate vum Publikumspräis an Kader vum Live-Concours.

Editioun 2023

Marielle Diderotto, Sara Rezette, Jules Spedener
Plaz 2 - Jules Spedener - Tiercé: 301 Punkten
Plaz 1 - Sara Rezette - Tiercé: 332 Punkten
Plaz 3 - Marielle Diderotto - Tiercé: 217 Punkten

Editioun 2022

 Jules Spedener, Pascale Seyler, Pelin Agin
Plaz 2 - Jules Spedener - Tiercé: 682 Punkten
Plaz 1 - Pascale Seyler - Tiercé: 822 Punkten
Plaz 3 - Pelin Agin - Tiercé: 315 Punkten

Editioun 2019

Plaz 1 - Marielle Groo - Tiercé: 282 Punkten
Plaz 2 - Pascale Seyler - Tiercé: 206 Punkten
Plaz 3 - Claudine Maillet - Tiercé: 205 Punkten

Editioun 2018

Deborah Georg, Claudine Maillet, Lucien Mare
Plaz 1 - Deborah Georg
Tiercé: 210 Punkten
Plaz 2 - Claudine Maillet
Tiercé: 197 Punkten
Plaz 3 - Lucien Mare
Tiercé: 123 Punkten

Editioun 2017

Carolyn Libar, Pascale Seyler, Marielle Groo
Plaz 1 - Pascale Seyler
Tiercé: 298 Punkten
Plaz 2 - Marielle Groo
Tiercé: 220 Punkten
Plaz 3 - Carolyn Libar
Tiercé: 165 Punkten

Editioun 2016

Roland Groteclaes, Alexandre Forceille, Claudine Maillet
Plaz 1 - Claudine Maillet
Tiercé: 399 Punkten
Plaz 2 - Roland Groteclaes
Tiercé: 281 Punkten
Plaz 3 - Alexandre Forceille
Tiercé: 241 Punkten

Editioun 2015

Jules Spedener, Pascale
Seyler
Plaz 1 - Jules Spedener
Tiercé: 401 Punkten
Plaz 2 - Pascale Seyler
Tiercé: 381 Punkten
Plaz 3 - Paul Simon
Tiercé: 277 Punkten

Editioun 2014

Jules Spedener, Pascale Seyler, Ben Suttor
Plaz 1 - Jules Spedener
Tiercé: 1034 Punkten
Plaz 2 - Pascale Seyler
Tiercé: 435 Punkten
Plaz 3 - Ben Suttor
Tiercé: 238 Punkten

Editioun 2013

Théa Peschon, Monique Becker, Pascale Seyler
Plaz 1 - Monique Becker
Tiercé: 221 Punkten
Plaz 2 - Pascale Seyler
Tiercé: 185 Punkten
Plaz 3 - Théa Peschon
Tiercé: 138 Punkten

Editioun 2012

Pascale Seyler, Ogwara
Kingsley
Plaz 1 - Ogwara Kingsley
Tiercé: 461 Punkten
Plaz 2 - Jules Spedener
Tiercé: 316 Punkten
Plaz 3 - Pascale Seyler
Tiercé: 244 Punkten

Editioun 2011

Suttor Ben, Brack Maryse, Ogwara Kingsley
Plaz 1 - Ogwara Kingsley
Tiercé: 458 Punkten
Plaz 2 - Maryse Brack
Tiercé: 341 Punkten
Plaz 3 - Ben Suttor
Tiercé: 283 Punkten

Editioun 2010

Plaz 1 - Pascale Seyler
Tiercé: 655 Punkten
Plaz 2 - Maryse Brack
Tiercé: 341 Punkten
Plaz 3 - Christian Cantos- Tiercé: 299 Punkten

Editioun 2009

Plaz 1 - Isabelle Pirson
Tiercé: 379 Punkten
Plaz 2 - Ken Barthelmey
Tiercé: 377 Punkten
Plaz 3 - Claudine Maillet
Tiercé: 229 Punkten

Editioun 2008

Isabelle Pirson, Teresa Majerus, Pascale Seyler
Plaz 1 - Pascale Seyler
Tiercé: 409 Punkten
Plaz 2 - Teresa Majerus
Tiercé: 234 Punkten
Plaz 3 - Isabelle Pirson
Tiercé: 204 Punkten

Editioun 2007

Sylvie Collignon, Pascale Seyler, Jean-Benoît Dominicy
Plaz 1 - Pascale SeylerTiercé: 366 Punkten
Plaz 2 - Jean-Benoît Dominicy
Tiercé: 181 Punkte
Plaz 3 - Sylvie Collignon
Tiercé: 155 Punkte

Open air Konstfestival asbl
5, op der Gare
L-9776 Wëlwerwolz
info@konstfestival.lu

IWWER EIS
MATMAACHEN
FOLLOW US

© Open Air Konstfestival asbl | designed by Memory